aktualności :

STANOWISKO DS. KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ul. Kościelna 5B, tel. centrala 33 874 15 52
Renata Czarny

Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu należy prowadzenie kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Suskiego, mianowicie:

- Badanie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodność sporządzania sprawozdawczości finansowej.
- Sprawdzanie poprawności dokumentacji niezbędnej do zapewnienia
prawidłowości ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
- Sprawdzanie funkcjonowania kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Kontrola celowości i prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych.
- Sprawdzanie realizacji zarządzeń pokontrolnych.
- Dokonywanie analizy wyników z przeprowadzonych kontroli i opracowanie zbiorczych informacji dotyczących przeprowadzenia kontroli.
- Sporządzanie rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego.

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyBiuraBiuro Kontroli
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008