aktualności :

APEL STAROSTY SUSKIEGO ORAZ BURMISTRZÓW i WÓJTÓW GMIN POWIATU SUSKIEGO

Szanowni Państwo!

W ciągu ostatnich kilkunastu dni sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu suskiego znacznie się pogorszyła. Niemal każdego dnia potwierdzane zostają kolejne, nowe zakażenia koronawirusem i obecnie liczba aktywnych przypadków w naszym regionie stanowi już mniej więcej jedną trzecią wszystkich osób zakażonych w województwie małopolskim.

Dlatego pamiętajmy, że pomimo prowadzonego od kilku tygodni procesu tzw. "odmrażania gospodarki", mając na uwadze zdrowie nas wszystkich, a zwłaszcza osób starszych i chorych, nadal, a nawet – zwłaszcza obecnie, należy przestrzegać reguł postępowania, które wciąż obowiązują. Należą do nich zwłaszcza: zasłanianie ust i nosa we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, takich jak m.in.: sklepy, punkty usługowe i kosmetyczne, przychodnie zdrowia, kościoły, pojazdy komunikacji publicznej, jak i podczas załatwiania spraw w urzędach. Na otwartej przestrzeni (ulice, place, parki, lasy) dozwolone jest przebywanie bez osłony twarzy, ale tylko wówczas, jeśli zachowujemy dystans minimum 2 metrów pomiędzy dwiema osobami. W przypadku, gdy zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe, zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe. Pamiętajmy o tym szczególnie, uczestnicząc w większych zgromadzeniach i imprezach okolicznościowych, których organizacja jest już co prawda dozwolona, ale gorąco apelujemy, aby biorąc w nich udział, przestrzegać tych samych zasad bezpieczeństwa, jak w każdym innym przypadku.


Drodzy Mieszkańcy Powiatu Suskiego, mili Goście, odwiedzający wiosną nasz piękny region!
Walka z koronawirusem, choć uciążliwa dla wszystkich, nie jest jeszcze zakończona. Przeciwnie, wydaje się, że w powiecie suskim właśnie dopiero teraz wchodzi w decydującą fazę. To, jak długo będzie trwała, i czy zakończy się sukcesem, zależy w ogromnym stopniu od zachowania każdego z nas.


Starosta Suski

Burmistrzowie i Wójtowie
Gmin Powiatu Suskiego
Aktualności Starostwa

Absolutorium i wotum zaufania jednogłośnie!

Jedne z najważniejszych uchwał, jakie podejmuje rada powiatu w ciągu roku, były poddane pod głosowania podczas sesji, która odbyła się 30 czerwca br. Jako pierwsza podjęta została uchwała o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie suskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje o sytuacji  epidemiologicznej  na terenie powiatu suskiego:

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Są kolejne miliony na stabilizację osuwiska

W dniu dzisiejszym 26.06.2020 Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał na ręce Starosty Suskiego Józefa Bałosa promesę opiewającą na 5.570.000 zł. Kwota ta, będąca dotychczas największa dotacją do prac osuwiskowych w Małopolsce w br., przeznaczona będzie na dokończenie prac przy stabilizacji osuwisk i odbudowie drogi w Osielcu Górnym. Jest to już druga, tak pokaźna kwota pozyskana na ten cel przez władze powiatu. W wizycie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie staroście towarzyszył wójt Artur Kudzia.  

„Podbabiogórze – aktywnie i na luzie”

Pomóż w promocji, „prześlij linka”.                                                           Rynek turystyczny zarówno w najszerszym wymiarze ogólnoświatowym, krajowym, jak również w tym regionalnym, lokalnym znalazł się, w konsekwencji ograniczeń związanych z epidemią, w niezwykle trudnym położeniu. Turystyka jest dla Podbabiogórza ważną częścią jego gospodarki. Zastój lub zapaść tego sektora w istotny, negatywny sposób może wpłynąć na gospodarczy rozwój całego powiatu. Szczególnie ważna jest w tej sytuacji każda forma pomocy dla naszej branży turystycznej.

Przekazanie sprzętu ochronnego jednostkom OSP

Strażacy z jednostek OSP powiatu suskiego odebrali specjalne zestawy przeznaczone do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.   

XIX sesja Rady Powiatu Suskiego

XIX sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

"Technik jeździectwa" w ZS im. bł. ks. P.Dańkowskiego w Jordanowie

18 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na udzielenie przez samorząd województwa dla powiatu suskiego dotacji w wysokości 200 tys. zł na działania związane z prowadzeniem trzech oddziałów kierunku eksperymentalnego – technik jeździectwa w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w 2020 roku.

Będą komputery dla uczniów w ramach projektu - "Zdalna szkoła"

Powiat suski pozyskał dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, który  jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie kraju.

Apel samorządowców w związku z pandemią koronawirusa

8 czerwca 2020 r., w ramach prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odbyła się wideokonferencja poświęcona aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie suskim. W spotkaniu udział wzięli: starosta suski Józef Bałos, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Marek Haber oraz Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik. W związku ze wzrastającą w ostatnim okresie liczbą zakażeń koronawirusem na terenie powiatu suskiego, samorządowcy wystosowali specjalny apel do mieszkańców i gości odwiedzających nasz region.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazuje informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych projektów i programów:

STAROSTA SUSKI PRZYPOMINA O KLUCZOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

STAROSTA SUSKIPRZYPOMINA O KLUCZOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 2 metry – minimalna odległość między pieszymi Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie, osoby, które zasłaniają usta i nos. Obowiązuje do: odwołania.

Utrudnienia w pracy Wydziału Środowiska

Szanowni Państwo   Informujemy, że w okresie od 4.06 do 19 06.2020 r kontakt z Wydziałem Środowiska będzie utrudniony z uwagi na objęcie :a) pracowników Wydziału Środowiskab) koordynatorów wykonawcy instalacji solarnych i fotowoltaicznychkwarantanną domową, nadzorem epidemiologicznym związaną z kontaktem z osobą u której stwierdzono dodatni wynik testu.

XVIII sesja Rady Powiatu Suskiego

XVIII sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 28 maja 2020 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Harmonogram naboru uczniów 2020/2021

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Edukacji  Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021 dostępny jest już harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna znów otwarta

Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wznowiła od 18 maja br. przyjmowanie dzieci i młodzieży w budynku placówki. Opracowano odpowiednie procedury bezpieczeństwa, które zostały pozytywnie zarekomendowane przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej. Zakupiono środki ochrony osobistej, a miejsca pracy przygotowano do bezpośredniej pracy z klientem (np. poprzez montaż osłon na biurkach, wyposażenie każdego stanowiska pracy w płyn do dezynfekcji).

Nowe środki na remonty dróg

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią stale trwają prace na powiatowych drogach, a zaplanowane inwestycje realizowane są zgodnie z  przyjętym harmonogramem. Modernizacja powiatowej infrastruktury  drogowej nabierze niedługo jeszcze większego tempa. W połowie kwietnia  do suskiego starostwa dotarły pomyślne wiadomości związane z  rozstrzygnięciem tegorocznego naboru wniosków na dofinansowanie prac ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Powiatowi suskiemu zostało  przyznanych prawie 5 milionów złotych, które przeznaczone zostaną na realizację trzech następujących inwestycji:

Czasowe zamknięcie drogi w Juszczynie

W związku z planowanymi robotami polegającymi na ułożeniem nowej nawierzchni na odcinku drogi powiatowej Nr 1718 K Skawica- Rotnia- Juszczyn w km 4+911 – 5+540 w miejscowości  Juszczyn (od roli Sarnowej – kościół w Juszczynie do Juszczynkowej) informujemy o czasowym wyłączeniu tego odcinka z ruchu w dniach 18-19 maja 2020 (poniedziałek i wtorek) od godz. 8.00 do 19.00. W tych dniach obowiązywać będą objazdy drogą krajową nr 28 i wojewódzką nr 957.

Informacje i komunikaty

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem (2 stopień zagrożenia): Obszar: powiat suski. Ważność: od godz. 12:00 dnia 26 czerwca 2020 r. do 3.00 dnia 27 czerwca 2020 r. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: Brak. ...
Absolutorium i wotum zaufania jednogłośnie!

Absolutorium i wotum zaufania jednogłośnie!... Jedne z najważniejszych uchwa

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie suskim

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie... Państwowy Powiatowy Inspektor

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej... Skorzystaj z nieodpłatnej pom

Są kolejne miliony na stabilizację osuwiska

Są kolejne miliony na stabilizację osuwiska... W dniu dzisiejszym 26.06.2020

„Podbabiogórze – aktywnie i na luzie”

„Podbabiogórze – aktywnie i na luzie”... Pomóż w promocji, „prześl

Przekazanie sprzętu ochronnego jednostkom OSP

Przekazanie sprzętu ochronnego jednostkom OS... Strażacy z jednostek OSP powi

XIX sesja Rady Powiatu Suskiego

XIX sesja Rady Powiatu Suskiego ... XIX sesja Rady Powiatu Suskieg

"Technik jeździectwa" w ZS im. bł. ks. P.Da... 18 czerwca 2020 r. w siedzibie

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Informacje i komunikaty

Informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowych ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza.

Przetargi

Poznaj Powiat Suski

Kalendarz imprez

Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2020 r.STYCZEŃstyczeń – Sucha BeskidzkaG

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Informacje i komunikatyĆwiczenie RENEGADE-SAREX- 19
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008