aktualności :

Aktualności Starostwa

XXVI sesja Rady Powiatu Suskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Przygotowania do otwarcia basenu

Od 12 lutego br., warunkowo, na dwa tygodnie, dopuszczona będzie w Polsce aktywność sportowa na terenach otwartych, boiskach na świeżym powietrzu, stokach narciarskich oraz basenach.  Zasady zapowiedzianego przez rząd czasowego otwarcia basenów wciąż jednak nie zostały precyzyjnie określone w podstawowym w tej sprawie dokumencie jakim jest opublikowane rozporządzenie. Sygnalizują to zarządcy tego typu obiektów w całym kraju. Jedną z niejasności jest to, czy możliwe będą wejścia indywidualne, czy też baseny dostępne będą jednak głównie dla grup sportowych, które odbywają kursy pływania. Dla wielu mieszkańców naszego powiatu najbardziej interesująca jest jednak informacja, od kiedy uruchomiona zostanie suska kryta pływalnia? W przypadku tego obiektu procedura jego uruchomienia jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w większości podobnych krytych pływalni, co spowodowane jest głównie długim przestojem i pracami remontowymi. Chcąc wszystkim zainteresowanym przybliżyć szczegóły podjętych już, a także zaplanowanych na najbliższe dni działań w tym zakresie, jako dyrektor krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej chcę Państwu przekazać poniższe informacje.

Nowy przewodniczący i budżet na 2021 rok

Wśród uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu Suskiego podczas czwartkowej sesji (28.01.2021 r.)  dwie były szczególnie ważne. Pierwsza z nich dotyczyła wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego. Po śmierci pełniącego tę funkcję od początku kadencji śp. Ryszarda Hadki jego zadania przejęli wiceprzewodniczący rady: Czesława Madoń, która prowadziła także ostatnie sesje oraz Tomasz Spannbauer. Radni postanowili nie odkładać w czasie wyboru nowego przewodniczącego i w programie sesji zapisano punkt o jego powołaniu. Na funkcję tę zostały zgłoszone dwie kandydatury –  Czesławy Madoń i Jana Banasia. Po niewyrażeniu przez wiceprzewodniczącą zgody na kandydowanie, głosowanie odbyło się nad kandydaturą radnego Jana Banasia, który, w głosowaniu tajnym został przez radnych powołany na Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego (17 głosów za, 2 przeciw).

Wirtualne „Babiogórskie Podłazy”

Tegoroczny Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy” odbył się po raz pierwszy w nietypowej formule on-line, co wymuszone zostało z jednej strony ogólnie znaną sytuacją w kraju, a z drugiej tym, że kolędnicze konkursy ogólnopolskie, dla których „Babiogórskie Podłazy” są od lat etapem kwalifikacji, organizowane są obecnie wyłącznie w takiej formie. Trzeba jednak bezsprzecznie stwierdzić, że oglądanie i ocenianie występów kolędników na żywo to zupełnie nie to samo, co śledzenie takich prezentacji na ekranie monitora. W tym drugim przypadku widoczny i odczuwalny jest jednak brak widza, odbiorcy, często bezpośredniego uczestnika wspólnej zabawy. Dla grup dodatkową trudność stanowi wykonanie nagrań wideo na odpowiednio wysokim poziomie technicznym, a różne niedoskonałości w zapisie wizji i fonii mają też często wpływ na końcową ocenę dokonywaną przez komisję konkursową.

XXVsesja Rady Powiatu Suskiego

XXV sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 28 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Umowa na projekt z programu Interreg podpisana

Końcem roku, 29.12.2020, Powiat Suski podpisał umowę na realizację projektu „Babia Góra – 4 pory roku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Wniosek projektowy złożony został do Euroregionu „Beskidy” na wcześniejszy nabór. Po przejściu kolejnych etapów kwalifikacyjnych wniosek ten został zatwierdzony finalnie przez polsko-słowacki Komitet ds. mikroprojektów 22.12.2020 r. W związku z tym, że program Interreg dopuszcza możliwość podejmowania działań projektowych jeszcze przed podpisaniem umowy, część z nich rozpoczęto już w październiku ubiegłego roku. Było to związane głównie, ze słusznymi jak się później okazało, obawami dotyczącymi możliwości zaostrzenia reżimu sanitarnego.

Powiat otrzyma duże wsparcie

Dobre wiadomości dla mieszkańców naszego powiatu dotarły do suskiego starostwa. W wyniku dokonanego w ostatnich dniach podziału środków wyasygnowanych w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, aż 11 wniosków złożonych przez podbabiogórskie samorządy otrzyma wsparcie finansowe. Trzy z tych wniosków przygotowało i złożyło starostwo.

Nagrody i wyróżnienia za sportowy rok szkolny 2019/2020 przyznane i dostarczone

Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, nie odbyło się oficjalne podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół w naszym powiecie za rok 2019/2020, podczas którego m.in. wręczane są nagrody Powiatu Suskiego dla uczniów za zajęcie miejsc na podium w szkolnych zawodach wojewódzkich. Nie oznacza to, że wyróżnienia oraz nagrody nie trafiły w tym roku do adresatów.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Starosta Suski, informuję że w dniach: 24 grudnia br. (Wigilia) oraz 31 grudnia br. (Sylwester) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej godziny urzędowania ulegną zmianie:

ZARZĄDZENIE STAROSTY SUSKIEGO W SPRAWIE 24 GRUDNIA

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 STAROSTY SUSKIEGOz dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.2020 poz. 920/ oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy /Dz.U.2020 poz.1320/ w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.2019 poz.1282/ zarządzam, co następuje

XXIII sesja Rady Powiatu Suskiego

XXIII sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 3 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Zmarł Ryszard Hadka

W czwartek 19 listopada 2020 roku, zmarł Ryszard Hadka Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego. Był jednym z najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych działaczy samorządowych na Podbabiogórzu. Przez szesnaście lat, od 1994 do 2010 r. reprezentował mieszkańców w radzie gminy Stryszawa. W latach 1994-1998 był członkiem zarządu gminy, a następnie przez trzy kadencje (1998-2010) pełnił funkcję przewodniczącego rady gminy. W wyborach samorządowych w 2010 r. uzyskał mandat radnego powiatowego, a w październiku 2013 roku został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady powiatu. Od 2014 roku był przewodniczącym Rady Powiatu Suskiego kolejno V i VI kadencji.

Podpisano porozumienie pomiędzy powiatem i gminą Sucha Beskidzka

12. listopada br. w siedzibie starostwa przedstawiciele powiatu suskiego i gminy Sucha Beskidzka podpisali „Ramowe porozumienie w zakresie zasad współpracy niezbędnych do funkcjonowania Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej”. Podpisy pod dokumentem złożyli starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak i burmistrz miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt. Zawarte porozumienie jest realizacją woli rad obu jednostek samorządu, które wcześniej podjęły stosowne uchwały i otwiera drogę do rozpoczęcia działań zmierzających do wznowienia działalności basenu.

102. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości było w tym roku w całej Polsce obchodzone zdecydowanie inaczej niż miało to miejsce w ostatnich latach. Przyczyny znane są wszystkim. Nie było nie tylko uroczystych koncertów, przemarszów, wystąpień, rekonstrukcji historycznych ale też różnorakich wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wiele z nich odbyło się natomiast w wirtualnej rzeczywistości, w którą przenosi się coraz więcej naszej codziennej aktywności. W cieniu koronawirusa 102 rocznica odzyskania niepodległości obchodzona była również w powiecie suskim. 

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu suskiego

Pobierz ostrzeżenie

Kryta Pływalnia – reaktywacja w nowym roku

Kiedy 23.04.2020 r. Rada Powiatu Suskiego podejmowała uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej starosta Józef Bałos podkreślał, że nie jest to decyzja łatwa, ale na pewno głęboko przemyślana i wymuszona obowiązującymi przepisami. Już w marcu, jeszcze przed wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii i ministerialnym rozporządzeniem nakazującym m.in. zamknięcie do odwołania wszystkich basenów i pływalni, sytuacja finansowa krytej pływalni była bardzo trudna, straty finansowe rosły z miesiąca na miesiąc i osiągnięty został ustawowo dopuszczalny próg 50% dotacji, jakiej powiat mógł udzielić.

Zmiana godzin pracy urzędu

Informujemy, że z dniem 2 listopada 2020 r  w każdy poniedziałek  starostwo powiatowe będzie przyjmować interesantów w godzinach od 8.00 do 16.00. Wszystkie sprawy wymagające uiszczenia opłaty w kasie urzędu będą w tym dniu załatwiane od 8.30 do 15.15. W przypadku kiedy poniedziałek wypadnie w ostatni roboczy dzień miesiąca kasa będzie czynna do godz. 14.00. W pozostałe dni tygodnia (wtorek - piątek) urząd będzie czynny od 7.00 do 15.00, kasa od 7.30 do 14.00.

XXII sesja Rady Powiatu Suskiego

XXII sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Informacje i komunikaty

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.   Analiza wskaźnika śmiertelności na COVID-19, w obszarach gdzie występują znaczne zanieczyszczenia powietrza oraz aktualne badania przeprowadzone w tym zakresie, wskazują na silną zależność pomiędzy złą jakością powietrza, a zwiększoną śmiertelnością, zakażalnością czy też cięższym przebiegiem choroby. W związku z powyższym prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń zawartych w ostrzeżeniu. Pobierz ostrzeżenie ...

....

XXVI sesja Rady Powiatu Suskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Suskiego... XXVI sesja Rady Powiatu Suskie

Przygotowania do otwarcia basenu

Przygotowania do otwarcia basenu... Od 12 lutego br., warunkowo, n

Nowy przewodniczący i budżet na 2021 rok

Nowy przewodniczący i budżet na 2021 rok... Wśród uchwał podejmowanych

Wirtualne „Babiogórskie Podłazy”

Wirtualne „Babiogórskie Podłazy”... Tegoroczny Powiatowy Przegląd

XXVsesja Rady Powiatu Suskiego

XXVsesja Rady Powiatu Suskiego ... XXV sesja Rady Powiatu Suskieg

Umowa na projekt z programu Interreg podpisana

Umowa na projekt z programu Interreg podpisan... Końcem roku, 29.12.2020, Powi

Powiat otrzyma duże wsparcie

Powiat otrzyma duże wsparcie... Dobre wiadomości dla mieszka

Nagrody i wyróżnienia za sportowy rok szkolny 2019/2020 przyznane i dostarczone

Nagrody i wyróżnienia za sportowy rok szkol... Z powodu ograniczeń spowodowa

Wydział Środowiska Kategoria: Informacje i komunikaty

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w związku z wystąpieniem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, informuje o konieczności zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym.

Kontakt telefoniczny do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach 33 /823 34 22, 873 15 52, 872 09 42

Pobierz pismo MUW

Poznaj Powiat Suski

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Kalendarz imprez

Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2020 r.STYCZEŃstyczeń – Sucha BeskidzkaG

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Informacje i komunikatyInformacja Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządania Kryzysowego MUW w Krakowie
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008