aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 11 październik 2017 Odsłony: 966

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej”. Środki finansowe na jego  wykonanie pozyskano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Część funduszy potrzebnych na sfinansowanie wkładu własnego zapewnił powiat przeznaczając w 2017 r na ten cel kwotę 165 000 zł. Pomocy finansowej udzieliła również większość gmin tj.:

  • Stryszawa – 23 802 zł
  • Bystra – Sidzina – 13 682 zł
  • Zembrzyce – 11 200 zł
  • Zawoja – 18 328 zł
  • Budzów – 17 782 zł
  • Maków Podhalański – 32 000 zł
  • miasto Jordanów - 10 600 zł.

    Łączna wartość wsparcia ze strony gmin wyniosła 127 394 zł.

Dzięki realizowanej inwestycji zostaną poprawione warunki dostępności do wstępnej diagnostyki, jak również usprawniony zostanie proces leczenia pacjentów, którzy znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 306 801,46 zł

Dofinansowanie: 3 383 853,34 zł

Udział własny: 922 948,12 zł.


Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościModernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008