aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 27 listopad 2017 Odsłony: 1607

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", powiat suski przystąpił do realizacji  działań 1.5 oraz 2.4 powyższego programu.

W ramach działania 2.4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim (z punktem zamiejscowym w Jordanowie) została wskazana jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczy dla naszego powiatu.

Ośrodek udziela kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzinom.

Do zadań ośrodka należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu (zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom).

Rodziców zainteresowanych uzyskaniem pomocy prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z poradnią w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 8, tel. (33) 874 26 06 lub z punktem zamiejscowym w Jordanowie ul. Banacha 1, tel. (18) 267 47 85.

Z kolei w ramach działania 1.5 programu „Za życiem” w  internacie przy Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej zapewnione zostaną dwa miejsca dla uczennic w ciąży, w formie odrębnych jednoosobowych pokoi.

Dzięki temu, w przypadku braku akceptacji ciąży przez rodziców uczennicy, negatywnego stosunku najbliższego środowiska, obawy przed potępieniem itp., które w przypadku pozostania w miejscu dotychczasowego zamieszkania mogłyby prowadzić do podjęcia prób usunięcia ciąży lub wpływałyby na jej prawidłowy przebieg, uczennice w ciąży będą mogły zamieszkać w internacie i kontynuować naukę aż do czasu urodzenia dziecka.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościProgram "Za życiem"
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008