aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 19 lipiec 2019 Odsłony: 1281

Dobre informacje napłynęły z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z których wynika, że wszystkie trzy zadania drogowe zgłoszone przez powiat suski w ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zostały ujęte na liście zadań przeznaczonych do wsparcia i oczekują na ostateczne zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Poniżej wykaz inwestycji zgłoszonych do konkursu na dofinansowanie zadań w ramach FDS.

  1. Remont drogi powiatowej nr 1685 K Pcim - Łętownia - Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów.
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1718K Skawica - Rotnia - Juszczyn w km od 4+911 do 5+470 w miejscowości Juszczyn.
  3. Remont drogi powiatowej Nr 1701K Kuków - Targoszów w km 0+000,00 do 2+774.72 wraz z remontem mostów w km 0+443,50, 1+069,35, 2+049,80 i przepustów w km 0+773,00, 1+520,90, 1+780,20, w miejscowościach Kuków i Targoszów.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościBędą środki na wsparcie inwestycji drogowych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008