aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 26 czerwiec 2020 Odsłony: 1230

W dniu dzisiejszym 26.06.2020 Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał na ręce Starosty Suskiego Józefa Bałosa promesę opiewającą na 5.570.000 zł. Kwota ta, będąca dotychczas największa dotacją do prac osuwiskowych w Małopolsce w br., przeznaczona będzie na dokończenie prac przy stabilizacji osuwisk i odbudowie drogi w Osielcu Górnym. Jest to już druga, tak pokaźna kwota pozyskana na ten cel przez władze powiatu. W wizycie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie staroście towarzyszył wójt Artur Kudzia.  

Zaplanowane środki zostają przekazane zgodnie z harmonogramem, mimo niezwykle trudnej sytuacji budżetowej będącej wynikiem pandemii. Do kwoty tej powiat i gmina Jordanów dołożą po 700.000 zł, co stanowić będzie wymagany wkład własny w 2 etapie tej inwestycji.

To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Osielca i Łętowni, ale też dla wszystkich, którym niezwykle utrudniło życie zamknięcie drogi powiatowej pomiędzy tymi miejscowościami, co było wynikiem uaktywnienia się tam w 2017 r. kolejnego, drugiego osuwiska.

Od tego czasu władze powiatu podjęły szereg działań zmierzających do ustabilizowania osuwisk i przywrócenia przejezdności drogi. Jest to jedno z najważniejszych i najkosztowniejszych wyzwań w zakresie prac nad poprawą infrastruktury drogowej, przed którymi stanęło suskie starostwo. Rozpisane na kilka etapów prace objęły m.in. przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej za kwotę 286.405 zł oraz dokumentacji projektowo–wykonawczej o wartości 146.985 zł. Następnie przygotowana została procedura przetargowa, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim stosowne umowy. Rok 2019 upłynął pod znakiem intensywnych prac remontowych. Ich pierwszy etap rozpoczął się pod koniec czerwca i trwał do listopada, a wartość całości ubiegłorocznej inwestycji wyniosła 5.299.748,08 zł. Z kwoty tej ponad 4.000.000 zł stanowiły środki pozyskane na ten cel z budżetu państwa, natomiast pozostałą część dołożyły wspólnie powiat i gmina Jordanów. Przekazane przez wojewodę środki umożliwią rozpoczęcie 2 etapu prac.

Zakończenie całej inwestycji ma, zgodnie z umową, nastąpić jeszcze w tym roku. W ten sposób, mimo licznych trudności, skali przedsięwzięcia, a także jego kosztów, obietnica złożona mieszkańcom przez władze powiatu zostanie spełniona. Na podkreślenie zasługuje też to, o czym już nieraz wspominał starosta, że sprawna realizacja tej inwestycji możliwa jest również dzięki dobrej współpracy z wójtem jordanowskiej gminy.


Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościSą kolejne miliony na stabilizację osuwiska
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008