aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 28 sierpień 2020 Odsłony: 1480

Starosta Suski zamieszcza, wraz z załącznikami nr 1, 2 i 12, Decyzję z dnia 27.08.2020 r., znak: WG.661.2.3.2017.2020, zatwierdzającą projekt scalenia gruntów części obszaru wsi Łętownia – etap III., odczytaną na zebraniu wiejskim w dniu 27.08.2020.
Pozostałe załączniki do decyzji zawierają dane osobowe, podlegające ochronie prawnej i w związku z tym są dostępne do wglądu stron w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5B, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 033 875 78 20.

Załączniki:

Decyzja scaleniowa z 27.08.2020 wg.661.2.3.2017.2020.pdf

Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_1.pdf

Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_2.pdf

Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_3.pdf

Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_4.pdf

Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_5.pdf

Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_6.pdf

Zalacznik nr 2 wykaz zmian danych ewidencyjnych.pdf

za nr 12 mapa obszaru scalenia - zakres zagospodarowania poscaleniowego ark 1.pdf

za nr 12 mapa obszaru scalenia - zakres zagospodarowania poscaleniowego ark 2.pdf

za nr 12 mapa obszaru scalenia - zakres zagospodarowania poscaleniowego ark 3.pdf


Decyzja scaleniowa z 27.08.2020, WG.661.2.3.2017.2020 (plik Decyzja scaleniowa z 27.08.2020, WG.661.2.3.2017.2020)

Zał. nr 1 do decyzji „Mapa obszaru scalenia – projekt szczegółowy” (pliki Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_1; Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_2; Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_3; Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_4; Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_5; Mapa obszaru scalenia - projekt scalenia_6)

Zał. nr 2 do decyzji „Wykaz zmian danych ewidencyjnych” (plik Zał nr 2 Wykaz zmian danych ewidencyjnych)

Zał. nr 12 do decyzji „Mapa obszaru scalenia - zakres zagospodarowania poscaleniowego” (pliki Zał nr 12 Mapa obszaru scalenia - zakres zagospodarowania poscaleniowego ark 1; Zał nr 12 Mapa obszaru scalenia - zakres zagospodarowania poscaleniowego ark 2; Zał nr 12 Mapa obszaru scalenia - zakres zagospodarowania poscaleniowego ark 3)

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościDecyzja zatwierdzająca projekt scalenia: Łętownia – etap III.
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008