aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 12 listopad 2020 Odsłony: 1040

12. listopada br. w siedzibie starostwa przedstawiciele powiatu suskiego i gminy Sucha Beskidzka podpisali „Ramowe porozumienie w zakresie zasad współpracy niezbędnych do funkcjonowania Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej”. Podpisy pod dokumentem złożyli starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak i burmistrz miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt. Zawarte porozumienie jest realizacją woli rad obu jednostek samorządu, które wcześniej podjęły stosowne uchwały i otwiera drogę do rozpoczęcia działań zmierzających do wznowienia działalności basenu.

Dokument ten, jak sama jego nazwa wskazuje, określa zasady współpracy obu samorządów, a sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu jest w nim przyjęcie rozwiązania umożliwiającego dofinansowanie działalności pływalni. Postanowiono, że powiat i gmina będą w równych częściach partycypować w kosztach funkcjonowania pływalni poprzez przekazywanie dotacji celowych. Dodatkowo, by uniknąć zagrożenia przekroczenia przez pływalnię dopuszczalnego progu 50% dofinansowania kosztów nie pokrytych przychodami, uruchomią coroczne odrębne programy w postaci świadczenia nieodpłatnych usług wstępu na pływalnię dla wybranych grup mieszkańców. Wstępy dla uczestników programów sfinansowane zostaną przez oba samorządy również w takich samych wysokościach.

W porozumieniu przewidziano też, że, mając na uwadze zarówno fakt współfinansowania przed laty budowy obiektu przez gminę Sucha Beskidzka oraz jej przyszłe partycypowanie w kosztach działalności krytej pływalni, powiat w drodze odrębnej umowy przekaże na rzecz gminy połowę udziału w prawie własności budynku. Szczegóły tej umowy zostaną przez strony jeszcze doprecyzowane, a zgody na jej wejście w życie będą musiały udzielić obie rady, powiatu i miasta.

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościPodpisano porozumienie pomiędzy powiatem i gminą Sucha Beskidzka
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008