Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej - Powiat Suski - Podbabiogórze - Przetarg- rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1709 K w km 1+100 oraz budowa umocnień koryta Czarnego Potoku ... w m. Sidzina
aktualności :
Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Kategoria: Przetargi
Opublikowano: 19 styczeń 2018 Odsłony: 1381

Przetarg nieograniczony na rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1709 K w km 1+100 oraz budowę umocnień koryta Czarnego Potoku wraz z przebudową: dojazdów i drogi w obrębie opracowania, telekomunikacyjnej linii kablowej, wylotu kanalizacji deszczowej oraz budowa tymczasowej kładki dla pieszych wraz z dojściami w m. Sidzina.

Dokumentacja postępowania:

ogloszenie_o_zamowieniuwz.272.1.2018.doc

siwz wz.272.1.2018.zip


Wyjaśnienia, zmiana siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.01.2018r.:

(Opublikowano dnia 31.01.2018r.)

wyjasnienia zmiana siwz wz.272.1.2018.1.pdf

zmiana ogloszenia o zamowieniu 1.2018.doc

 

Wyjaśnienia siwz z dnia 01.02.2018r.:

(Opublikowano dnia 01.02.2018r.)

wyjasnienie siwz wz.272.1.2018.2.pdf

zalacznik do pisma wz.272.1.2018.2.zip

 

Informacja z otwarcia ofert:

(Opublikowano dnia 08.02.2018r. godz. 11:50)

informacja z otwarcia ofert 1.2018.pdf

informacja z otwarcia ofert 1.2018.doc

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

(Opublikowano dnia 06.03.2018r.)

wynik wz.272.1.2018.w.pdf

 

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum przetargówPrzetarg- rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1709 K w km 1+100 oraz budowa umocnień koryta Czarnego Potoku ... w m. Sidzina
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008