aktualności :

Aktualności Starostwa

Duże wsparcie dla powiatu

Dnia 23 marca 2017 r., w Krakowie, podczas Targów Edukacyjnych – Festiwalu Zawodów w Małopolsce odbyła się inauguracja Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Małopolsce, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków unijnych. W trakcie uroczystości marszałek Małopolski Jacek Krupa przekazał na ręce starosty suskiego Józefa Bałosa i wicestarosty suskiego Zbigniewa Hutniczaka symboliczne promesy na realizację projektów, w ramach których w powiecie zostaną uruchomione Centra.

Porządk obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego

XXVIII  sesja Rady Powiatu Suskiego odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b.

Eliminacje powiatowe 62. OKR

Eliminacje powiatowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego przeprowadzone zostały 17 marca 2017 r. W sali rycerskiej suskiego zamku spotkali się tego dnia uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zaprezentowali swoje umiejętności występując w jednej z czterech kategorii określonych w regulaminie konkursu, tzn. w „Turnieju recytatorskim”, „Wywiedzionym ze słowa”, „Poezji śpiewanej” lub „Teatrze jednego aktora”.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  501.2017 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14.03.2017r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Adres: ul. Kolejowa 9 34-240 Jordanów   1.1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:   1)        ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie; 2)        ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządz

Poznaliśmy najlepszych młodych recytatorów

W tegorocznym finale Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych, który odbył się  15 marca wystąpiło 36 uczestników reprezentujących wszystkie gminy Podbabiogórza.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  500.2017 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14.03.2017r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie Adres: ul. gen. Maczka 131 34-240 Jordanów   1.1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:   1)        ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego  w Jordanowie; 2)        ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Podhalańskim

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 499.2017 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14.03.2017r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Podhalańskim Adres: ul. Moniuszki 1 34-220 Maków Podhalański   1.1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:   1)        ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim, 2)        ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania alb

Nagrody Powiatu Suskiego 2016 rozdane

Od 2013 roku Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej nagradza najlepszych sportowców i trenerów z powiatu za osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej. Do tej pory Nagrody Powiatu Suskiego były wręczane na sesji rady powiatu. W minionym roku, jak i obecnym, nagrody trafiły do laureatów podczas uroczystej gali w Kukowie, która była połączona z ostatecznymi rozstrzygnięciami plebiscytu „Sportowiec Roku 2016” organizowanego przez portal Sucha24.pl.

Projekt „Na dudziarską nutę”

Powiat Suski rozpoczął realizację projektu „Na dudziarską nutę”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020.Dla społeczności żyjących na pograniczu polsko-słowackim dziedzictwo kulturowe ma wspólne, wołoskie, pasterskie korzenie.

Porządek obrad XXVII sesji rady powiatu

XXVII sesja Rady Powiatu Suskiego odbędzie się 23 lutego  2017 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b.

Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 10 lutego do 09 marca 2017 roku na terenie powiatu suskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Osoby, które zostaną wezwane do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską powinny zgłosić się w określonym w wezwaniu terminie do komisji, która znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19.

Spotkanie poświęcone przyszłości kolei

Przyszłość transportu kolejowego w subregionie podhalańskim była tematem spotkania zorganizowanego w starostwie powiatowym w dniu 6 lutego br. przez starostę Józefa Bałosa. Uczestniczyli w nim m.in.: starosta tatrzański Piotr Bąk, starosta nowotarski Krzysztof Faber, dyrektor Oddziału Małopolskiego spółki "Przewozy Regionalne" Andrzej Siemieński, dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji Polskie Linie Kolejowe S.A. Piotr Majerczak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol, dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Grzegorz Sapoń,

VIII Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich w Skawicy

Na skoczni K-20 w Skawicy w niedzielę 5 lutego odbyły się VIII Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich Polski Południowej o Puchar Kamila Stocha.

Uchwalono budżet powiatu na 2017 rok

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 26 stycznia br. uchwalono budżet powiatu na 2017 r. Podczas głosowania piętnastu radnych go poparło, jeden wstrzymał się od głosu. Dochody oszacowano na  95 917 335,56 zł, w tym bieżące 78 399 238,56 zł i majątkowe 17 518 097,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 95 417 335,56 zł, w tym bieżące 74 753 127,56 zł i majątkowe (przeznaczone na inwestycje) 20 664 208,00 zł, które stanowią 21% całości wydatków.

Nowe zasady budowy zjazdów z dróg

Referat Dróg Powiatowych informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo budowlane. Przedmiotowa ustawa wprowadza zwolnienia niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zwolnienia dotyczą  między innymi budowy zjazdów z dróg powiatowych.

Informacje i komunikaty

Już w najbliższy piątek, 17 lutego ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie także 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji poznamy najpóźniej 3 kwietnia.   ...

Duże wsparcie dla powiatu

Duże wsparcie dla powiatu... Dnia 23 marca 2017 r., w Krako

Porządk obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego

Porządk obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Susk... XXVIII  sesja Rady Powiatu Su

Eliminacje powiatowe 62. OKR

Eliminacje powiatowe 62. OKR... Eliminacje powiatowe 62. Ogól

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja  w Jordanowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Susk... Załącznik Nr 1 do Uchwały

Poznaliśmy najlepszych młodych recytatorów

Poznaliśmy najlepszych młodych recytatorów... W tegorocznym finale Powiatowe

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego  w Jordanowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Susk... Załącznik Nr 1 do Uchwały

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Podhalańskim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrekto... Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nagrody Powiatu Suskiego 2016 rozdane

Nagrody Powiatu Suskiego 2016 rozdane... Od 2013 roku Starostwo Powiato

Zapytania ofertowe i konkursy ofert

W związku z koniecznością oddania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa oraz ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, Starosta Suski zamierza zlecić wykonanie operatu szacunkowego określającego prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami Sądu Rejonowego, z wyszczególnieniem wartości budynków oraz pozostałych części składowych nieruchomości, położonej w Suchej Beskidzkiej.   Treść ogłoszenia: wg-ii.3032.12.2017 zapytanie ofer...

Poznaj Powiat Suski

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Kalendarz imprez

      - Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2017 r. » opracowanie:St

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Szlaki turystyczne

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

Jesteś tutaj:   Strona główna
Zobacz również

 

klim

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.