aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 08 sierpień 2018 Odsłony: 854

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 21 czerwca 2018 r. do 23 lipca 2018 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok (5 uchwał),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok (6 uchwał),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczeń internatu z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m2 z dotychczasowym najemcą (2 uchwały),

 • przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za rok 2017,

 • ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2018,

 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 18 lipca 2018 r.

 • przystąpienia powiatu suskiego do realizacji projektu pn. „Aktywni mogą więcej II” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej  w ramach Poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej urządzeń stanowiących wyposażenie byłej kuchni szkolnej,

 • wyrażenia zgody na czasowe dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości Powiatu Suskiego (dz. ewid. nr 9972/6 - na cele budowlane, związane  z przebudową drogi wewnętrznej oraz budową drogi gminnej łączącej nowo wybudowany parking w obrębie Starostwa Powiatowego z ulicą Szpitalną w Suchej Beskidzkiej wraz z infrastrukturą),

 • wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły oraz terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu),

 • sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Powiatu Suskiego, położonej w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem (3 uchwały),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczenia o pow. 10 m² z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu powierzchni 2 m² z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń internatu o łącznej pow. 92 m²  z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 236,80 m² z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń o łącznej pow. 266,30 m² z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia kuchennego wraz z zapleczem z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na czasowe dysponowanie nieruchomościami tj. dz. ewid. nr 10180/9 i 10306/1 stanowiącymi własność powiatu suskiego.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Zaakceptował propozycje dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i SOSW w sprawie podział środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2017/2018.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT w jednostkach ewidencyjnych: Gmina Maków Podhalański oraz Gmina Zembrzyce.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont przewiązki  w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

 • Zatwierdził przedstawione przez dyrektorów oddziały klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej  nr 1702 K Kuków- Krzeszów- Tarnawa na dwóch odcinkach w m. Kuków i Krzeszów w wysokości 127 877,00 zł.

 • Wyraził zgodę na przejęcie przez gm. Zembrzyce w zarząd czasowy odc. drogi powiatowej nr K 1702 w m. Śleszowice.

 • Wyraził zgodę na awaryjne wykonanie remontu przepustu w m. Wieprzec w ciągu drogi powiatowej nr 1688 K Maków – Żarnówka – Wieprzec – Kojszówka.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 184-188)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008