aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 02 styczeń 2019 Odsłony: 142

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 13 grudnia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok (2 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok (3 uchwały),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej o pow. 71,40 m2 z dotychczasowym najemcą,
 • upoważnienia Naczelnika Wydziału Środowiska w związku z realizowanymi przez powiat suski programami,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • wyrażenia zgody na podjęcie środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań uzyskanych w wyniku monitoringu w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz terenu wokół szkoły,  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań,
 • wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań,
 • wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań,
 • wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim oraz terenu wokół placówki, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań,
 • wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań,
 • wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań,
 • wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terenu wokół placówki, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej na rzecz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie kopiarki Konica Minolta Bizhub 211,
 • wyrażenia zgody na najem lokalu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia gabinetu o pow. 16,04 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pokoju o pow. 17,60 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego  w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o pow. 11,40 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia nr D-12 o pow. 14,80 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia gabinetu o pow. 20 m2 z dotychczasowym podmiotem, wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu pomieszczeń szkolnych  z dotychczasowymi podmiotami,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą, wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej umowy użyczenia części budynku o pow. 280,39 m2 na czas nieokreślony,
 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Suskiego na rok 2018 w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej,
 • wyboru wykonawcy realizującego przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu suskiego w roku 2019.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na podjęcie działań w zakresie zmian w organizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych związanych z zamiarem rozwiązania Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład z dniem 31 sierpnia 2019 r.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Za pracy zarządu (posiedzenia 3-4)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008