aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 30 wrzesień 2019 Odsłony: 1078

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 29 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (4 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (5 uchwał)
 • zwiększenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • zaakceptowania warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej,
 • zaakceptowania warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
 • wyrażenia zgody na likwidację i recykling zużytych środków trwałych stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja  w Jordanowie kolejnej umowy najmu sal gimnastycznych z dotychczasowym najemcą,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja  w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczenia o pow. 10 m2 z dotychczasowym najemcą,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą (3 uchwały),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu powierzchni 2 m2 z dotychczasowym najemcą,
 • wyrażania zgody na likwidację i recykling zużytych środków trwałych stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej w Łętowni,
 • zmiany uchwały nr 874.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 236,80 m² z dotychczasowym podmiotem,
 • zmiany uchwały nr 875.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń o łącznej pow. 266,30 m² z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m² przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • uchylenia przeniesień w planie wydatków w części 80115 oraz 80120 (wydatki majątkowe) w uchwale nr 196.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
 • zmiany uchwały nr 54.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, współfinansowanych i współorganizowanych przez powiat suski w 2019 roku.

W w. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na przekazanie sprzętu sportowego dla Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Sucha Beskidzka za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa sportowego szkół średnich – licealiada 2018/2019 w kategorii dziewcząt i za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa sportowego szkół średnich – licealiada 2018/2019 w kategorii chłopców.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zadania zakwalifikowane do dofinansowania z FDS: remont dp 1701 K Kuków- Targoszów, remont dp 1685 K Pcim- Łętownia- Jordanów, przebudowa dp 1718 K Skawica- Rotnia- Juszczyn.
 • Wyraził zgodę na przekazanie sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa sportowego szkół średnich – licealiada  2018/2019 w kategorii chłopców.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.


Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 37-41)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008